YGS 2017 TARİH SINAVININ KONULARI

Herkesin merakla beklediği YGS 2017 sınavında TARİH bölümünden çıkacak soruların konuları aşağıda listelenmiş bulunmaktadır.

YGS-de-Hangi-Degisiklikler-Yapildi

Herkesin merakla beklediği YGS 2017 sınavında TARİH bölümünden çıkacak soruların konuları aşağıda listelenmiş bulunmaktadır.

A- Tarih Bilimi; Tarih bilimi ve öteki bilimlerle ilişkisi

B- Uygarlığın Doğuşu ile İlk Uygarlıklar; Tarih öncesindeki çağlar, Tarihteki çağlar, İlk çağın uygarlıkları, Anadolu’da yaşamış olan uygarlıklar, Ege ile Yunan uygarlıkları, Hunlar, Uygurlar, Göktürkler ve de öteki Orta Asya ile Avrupa Türk Devletleri.

C- İslam Tarihi ile Uygarlığı: İslamiyetin doğuşu ile birlikte Dört Halife Dönemi, Endülüs, Emevi ve Abbasi Devletleri

D- Türk – İslam Devletleri: Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte Karahanlılar

E- Türkiye’nin Tarihi: Türkiye Selçukluları

F- Beylikten Devlete (1300 – 1434 ) Osmanlı Devleti’nin gelişmesi, Balkanlardaki fetihler, İskan Siyaseti ile Anadolu’da yer alan faaliyetler.

G- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600): Osmanlı’daki toplumsal, ekonomik yapı,askeri yapı, Kanuni Sultan Süleyman, Reformun Hareketleri, Coğrafi Keşifler ve de Osmanlı’ya etkileri.

H- Arayış Seneleri (17. YY): Avrupa’da ortaya çıkan gelişmeler ve Osmanlı’ya etkileri, Kapitülasyon ile imtiyazlar, Islahat arayışları ile Siyasi/askeri düzeydeki faaliyetler.

I- Avrupa İle Osmanlı Devleti ( 18. YY): Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Osmanlı’daki yönetim ile bürokrasi yapısındaki değişmeler.

J- En Uzun YY (1800 – 1922): Balkanlardaki milliyetçilik, Şark Meselesi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne olan etkileri, Tanzimat Fermanı ile birlikte Islahat Fermanı, 1. ve 2. Meşrutiyet, Trablus ile Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı

K- Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi: Mondros Mütarekesi ile birlikte Kuvayı Milliye, Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması.

L- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler: Doğu ile birlikte Güney ve de Batı Cepheleri, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz.

M- Türk İnkılabı: Saltanatın kaldırılması ile Lozan Konferansı’nın süreci ve de Lozan Barış Antlaşması, Laiklik ile Çok partili yaşama geçiş, Hukuk, Eğitim ile Toplumsal alanda oluşan değişimler.

N- Atatürkçülük ve de Atatürk İlkeleri: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık.

O- Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası: Lozan ile birlikte Musul Sorunu, Dış Borçlar, Milletler Cemiyeti, Sadabad Paktı, balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Hatay’ın Anavatana katılımı.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER